Stormølla Hamar har frem til 1. juni 2021 vært eid av Sparebank1 Østlandet. Som en gest til spesielt skiidretten i lokalområdet har de lånt ut stormølla til Hamar Skiklubb og Ottestad IL, ski, mot at nevnte klubber har driftet mølla. Dette innebærer at administrasjon, økonomi og regnskap, leie av lokaler, bestillinger, utstyr, instruksjon, tester, m.m., har vært en egen økonomisk enhet for klubbene.

Wang Toppidrett Hamar (WTH) har hatt en leieavtale med klubbene. WTH ønsker nå å gi et forsterket tilbud til sine elever, og har derfor kjøpt stormølla av Sparebanken Østlandet. Skolens elever vil derfor bruke mølla hver skoledag fram til kl. 11.00. Utover dette disponerer lokal skiidrett mølla. Prisen lokal skiidrett betaler er administrasjonsansvaret for mølla. Siden dette innebærer ressursbruk for klubbene, må dette dekkes inn i et selvkost-regnskap.

Det betyr at løpere fra andre skiklubber på Hedmarken, utenom Hamar Skiklubb og Ottestad IL, ski, betaler en årlig avgift pr løper for leie av mølla, mens løpere fra klubber/team utenfor Hedmarken betaler en noe høyere pris. Direkte kostnader som pigger, tester inkl. testutstyr, instruktører, sikkerhetskurs, mm. kommer i tillegg. Se prislista.

Det blir derfor billigere å bruke mølla! Takk til Wang Toppidrett Hamar, Hamar Skiklubb og Ottestad IL, ski, og Sparebanken Østlandet for at dette er mulig! Den beste takk løperne kan gi er å bruke mølla i treningsarbeidet. Det vil gi fremgang!

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram