Vedlagt PP-presentasjon forklarer nytten av å ha kontroll på laktatprofil og VO2-max.

Petter Soleng Skinstad

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram